Sportovní akce „Ocelový muž – Ocelová žena“ je seriál všeobecných fyzických testů kondice, jejichž smyslem je dát všem zájemcům možnost otestovat si stav své fyzické kondice prostřednictvím 5 disciplín (2 silového charakteru, 1 silově-vytrvalostní a 2 vytrvalostní).

Každý účastník absolvuje postupně všechny disciplíny v daném pořadí tak, že v prvních třech se snaží dosáhnout co nejvyššího počtu opakování a v dalších co nejlepšího času. Výkony jsou přepočteny na body, na základě kterých je stanoveno umístění účastníků v kategoriích.

Cílem konání těchto akcí je především odměnit snahu všech, kteří se snaží dlouhodobě se udržovat v dobré kondici a motivovat k pravidelné pohybové aktivitě i další jedince. Za tímto účelem dochází k sečtení výsledků účastníka z jednotlivých akcí v kalendářním roce a každoročnímu vyhlášení těch nejlepších na posledním pohárovém závodě.

Závod je léty ověřený (probíhá od roku 1999), veřejný (otevřeno a přizpůsobeno všem věkovým kategoriím), celorepublikový (několik akcí po ČR v roce výsledkově propojených), komplexní test Vašich fyzických (silových i vytrvalostních) schopností, kde pomocí 5-ti známých sportovních disciplín zjistíte, jak na tom aktuálně skutečně jste.

Jak se testuje?

  • BENCHPRESS (tlak v leže na lavici) – muži s 65  kg  ženy s 30  kg činkou (bude upřesněno)
  • SHYBY NA HRAZDĚ muži ,VÝDRŽ VE SHYBU ženy - obojí nadhmatem či podhmatem
  • LEH-SED za 2 minuty s nezapřenýma nohama
  • BĚH o délce 5 km (± 0,5 km dle možností pořadatele)
  • SILNIČNÍ CYKLISTIKA o délce 40 km (± 5 km dle možností pořadatele) - možno absolvovat na jakémkoliv typu jízdního kola

Filozofie akce vychází z teze, že pro zdravý a kvalitní život jedince je mj. třeba pravidelného vykonávání přiměřené pohybové aktivity, přičemž je lepší mnohostranně harmonický pohybový rozvoj (tj. trénování síly i vytrvalosti prostřednictvím aerobních i anaerobních aktivit) před jednostranným zaměřením.

V tomto duchu a za tímto účelem je akcí testována kondice, jak co se týče síly, tak co se týče vytrvalosti, a tím způsobem, že vyšší šance na lepší umístění je dána tomu, kdo dokáže podat dobré výkony v obou směrech, před tím, kdo je jen jednostranně zaměřen. V analogii na atletický desetiboj je jasné, že pro dosažení nejlepších umístění je třeba podat kvalitní výkon ve všech disciplínách, ale zároveň jsou limity pro úspěšné absolvování testu nastaveny tak nízko, že je může zvládnout i jedinec věnující se pravidelně tréninku.